Persondatapolitik

Dataansvarlig

KarinaConradi.dk v/Karina Conradi Nielsen, info@karinaconradi.dk 

Min behandling af dine personoplysninger

Jeg gemmer oplysninger fra sessioner, som slettes så snart de ikke længere har relevans og senest 6 mdr. efter afsluttet forløb. 

Første gang du kommer, vil jeg bede dig skrive under på en samtykkeerklæring. Den omhandler kun, at jeg må skrive noter om vores sessioner til mig personligt. Du får også muligheden for at skrive dig op til mit nyhedsbrev. Det vil være ganske få nyhedsbreve, du vil modtage, og du kan altid afmelde dig igen.

Oplysningerne opbevares ikke-elektronisk i et aflåst lokale, hvor kun jeg har adgang. 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Jeg sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer jeg navne og mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Afmelding af nyhedsbrevet kan ske ved at skrive en mail til info@karinaconradi.dk 

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med min behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder: 

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan jeg behandler dine personoplysninger 
  (oplysningspligt). 
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger. 
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet. 
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet. 
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte 
  markedsføring. 
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet). 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til mig som persondataansvarlig. 

Jeg bestræber mig på at vedligeholde mine tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som jeg videregiver

Jeg videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for KarinaConradi.dk. Undtagelsen er i disse tilfælde: 

 • Med dit samtykke – til ekstern databehandling 

Jeg videregiver personlige oplysninger til mine samarbejdspartnere eller andre betroede 
virksomheder eller personer, der behandler dem for mig. Deres behandling er baseret på 
mine instrukser og i overensstemmelse med KarinaConradi.dk´s privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed. 

Informationssikkerhed

Jeg beskytter mine systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som jeg lagrer. 

Jeg har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt: 

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger. 
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger. 
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt. 
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på KarinaConradi.dk´s vegne. 

Ændringer

Skulle denne privatlivspolitik ændres, vil den ikke begrænse dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik, uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil jeg gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde. 

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev her.

Du kan altid afmelde dig igen, hvis du ikke ønsker tilbud om events, workshops og andre nyheder. Læs også min persondatapolitik

Navn:
E-mail: