Roller, programmer og overbevisninger?

Roller, programmer og overbevisninger i ThetaHealing?

Vi har alle påtaget os nogle roller, handlemønstre og overbevisninger igennem livet. Vi har gjort det, fordi vi har haft brug for det på et tidspunkt i vores liv, men det begrænser os også. Det forhindrer os i at være frie. Jo flere roller vi slipper og jo flere overbevisninger vi ændrer fra negative til positive, jo friere og lettere et liv kan vi skabe os.

Der er et væld af både roller og overbevisninger, som vi enten selv har påtaget os eller andre har givet os – og vi har taget imod.

Vi har brugt vores roller og overbevisninger til noget. Vi har haft brug for dem. Vi har opnået eller undgået noget ved at have dem.

Mange os har allerede som små lært, at hvis vi bliver vrede og råber eller laver ballade – så bliver mor/far/pædagogen/læreren sur og i yderste konsekvens får vi ikke kærlighed. Det skaber f.eks. rollen som den pæne pige og evt. overbevisningen: At når jeg ”larmer”, er jeg ikke elsket. Kan du se, hvordan det påvirker både dine relationer og handlemønstre overalt i livet?

Vi har også lært, at drenge græder ikke. Det skaber f.eks. rollen som den stærke dreng/mand og evt. overbevisningen: Hvis jeg viser svaghed og står ved hvem jeg er, så mister jeg (ofte kærlighed). Kan du se knudemennesket blive til?

Begge eksempler er forenklede, men løsningen på begge disse roller/overbevisninger er, at fjerne overbevisningerne, slippe rollerne og lære cellerne, hvordan de kan tiltrække følelsen af kærlighed uden behovet for rollen/overbevisningen. Det gør jeg med downloads.

HUSK at ingen har givet os negative roller og overbevisninger med vilje. Vores forældre og alle omkring os, har gjort deres bedste – de har jo også fået roller og overbevisninger med sig.

Roller kan f.eks. være:

  • den pæne pige
  • den gode mor
  • den sjove
  • den der altid tager ansvaret
  • den stærke

Roller kan sagtens være noget, vi umiddelbart tænker, at vi gerne vil være. Hvem vil ikke gerne være en god mor? Men når det er en rolle, er det påtvunget og ufrit. Når vi slipper rollen er det et valg at fortsætte med at være en god mor. Det handler om frihed.

Overbevisninger kan f.eks. være:

  • jeg skal altid kæmpe
  • livet må ikke være nemt
  • jeg får aldrig noget og andre får alting forærende
  • de andre er mere værd end mig
  • jeg skal være fattig

Overbevisninger kan både stamme fra dit nuværende liv og tidligere liv. De kan være karmiske, nedarvede og kollektive, men overbevisningerne forløses på én gang på alle overbevisningsniveauer. Vores overbevisninger styrer vores underbevidsthed og dermed både vores handlemønstre, vores fysiske og psykiske helbred, vores relationer – ja alle aspekter af vores liv. Underbevidstheden styrer ca. 90%, af alt det du foretager dig i løbet af din dag.

Fra vi er ca. 2-6 år er vi i de modtagelige thetahjernebølger en stor del af tiden og det er her, vi skaber vores personlighed, indlærer kompetencer – og får grundlagt en masse overbevisninger. Derfor er det også i thetahjernebølger, at overbevisningerne skal ændres fra negative til positive. I thetahjernebølger har du direkte kontakt til din underbevidsthed – og det giver dig en fantastisk mulighed for at ændre de overbevisninger, der ikke længere tjener dig og erstatte dem med nogle der gør.

Hvad er downloads?

Teori

EEG-skanning

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev her.

Du kan altid afmelde dig igen, hvis du ikke ønsker tilbud om events, workshops og andre nyheder. Læs også min persondatapolitik

Navn:
E-mail: